Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας από το Κοινωνικό Ιατρείο Αγρινίου