Δωρεάν 3ημερη εκπαίδευση μελισσοκομίας σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική