Δωρεά σπάνιων κειμηλίων στο Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού