ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΚΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Προέλευση