Δομή Κλειστού τύπου για πρόσφυγες – μετανάστες στο Δήμο Βοΐου;