Διπλή εγκεφαλική αιμορραγία για την «μητέρα των δράκων».