Διόρθωση των τετραγωνικών στους δήμους, δίχως πρόστιμα