Διοργάνωση απογευματινής ημερίδας στο Κ.Υ. Μύτικα.