Δημοτικό σχολείο Αμφίκλειας-Ενημέρωση για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου