Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση επηρεάζει τις αποφάσεις της Επιτροπής