Δημοσιογραφικές πόρνες, σας ερωτούμε: υπάρχει κάποιος που ντρέπεται;