Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η ΚΥΑ για τη στήριξη καλλιτεχνών, ξεναγών και τουριστικών συνοδών