ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ε' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΟ.