ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Δεν επιτρέπεται να εξέχουν κλαδιά που εμποδίζουν την κυκλοφορία