Δήμος Η.Ν. Κάσου: Αποκατάσταση καταλληλότητας νερού