Δημοπρατείται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της ΠΕ Ρεθύμνου