Δημητσάνα: Εργαστήρι θεατρικής κίνησης και σύνθεσης