Δημήτρης Βαλκάνος: Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα