Δίκη Siemens: Να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά για 20 κατηγορούμενους