Διεκδικούν και οι ένστολοι αναδρομικά επιδόματα εορτών και αδείας 2.500 ευρώ