Διαπιστώθηκαν 490 παραβάσεις ταχογράφου σε φορτηγά στην Ορεστιάδα

Προέλευση