Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους ΚΕΑ την Παρασκευή 24 Ιουνίου