Διακοπή ρευματοδότησης αύριο στο Μαυρονέρι του Δήμου Κιλκίς