Διακοπές ρεύματος Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και στην πόλη της Καστοριάς