Διαχείριση απορριμμάτων και Ελληνογερμανική Συνέλευση