Διαδοχικές επισκέψεις και συναντήσεις ενημέρωσης σε Ρέθυμνο και Χανιά του Αντιπεριφερειάρχη Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα