ΔΕΥΑΘ: Αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στην Οία