Δεσμεύονται να τηρήσουν τους κανόνες για κοινόχρηστους χώρους στο Ναύπλιο