Δεν βρέθηκε κάτι άλλο στους ύποπτους φακέλους πέραν των ερεθιστικών ουσιών