Δεν επαρκεί το προσωπικό για το Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας