Δεν ειν΄αυγή, καθιστικό τραγούδι από τα Βουρλά Μικράς Ασίας