Δεν έχουν πρόσβαση στους φακέλους ασθενών οι ιατροί των ΤΑΕΠ

Προέλευση