Δελτίο τύπου ΤΣ Λέσβου της ΚΝΕ για την Όλγα Φιάσκα