ΔΕΛΤΑ: 120 σχολικές τσάντες στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Προέλευση