Δέκα μουσουλμανικές πόλεις ιδρύει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να δικαστούν με την Εσχάτη Προδοσία σε Θάνατο!...