Δείτε Video από το παιχνίδι, ΚουΠα Κιλκίς vs Γ.Α.Σ. Αλεξάνδρειας