Δείτε πως βγαίνει από λεωφορείο “ο φέρων τον πολιτισμό” στην πολυπολιτισμική Ευρώπη!