ΔΕΗ: Ψήθηκαν χωρίς ρεύμα για Air Condition στο Ναύπλιο