Δαρούση Μαρίνα : Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Πέπλου