ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων στους παράκτιους αλιείς