Δ. Πτωχός: Αναβάλλει για το Σάββατο την παρουσίαση του συνδυασμού λόγω της τραγωδίας στη Λιβύη