Δ. Κισσάμου: Δηλώσεις ζημιών από τον σεισμό της 27ης Νοεμβρίου