Δ. Καμπόσος: Καμία μεταφορά κλινικών από το νοσοκομείο του Άργους