Αυτός: Θα παραγγείλω πίτσα. Θέλεις κάτι να σου παραγγείλω;