Αυτοψία στον παλιό εθνικό δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη, στον Ταΰγετο