Αυτοί είναι οι νομοί που ετοιμάζονται να δεχθούν πρόσφυγες