Αυτοάνοσα, μυοσκελετικοί πόνοι, κρίσεις πανικού: Όταν δε μιλάει το στόμα, θα μιλήσει το σώμα

Προέλευση