Αυτό είναι το σύμβολο που κρύβει το μυστικό του Σύμπαντος-Δείτε τι σημαίνει και ποια η σχέση του με την Ιερή Γεωμετρία!