Αυτή την πινακίδα θα βάλουν σήμερα τα Σκόπια στα σύνορα