Αυτές είναι οι 5 περιοχές που οδηγούνται σε “μοντέλο Κοζάνης”